Barion Pixel
Menü Bezárás

Adatkezelési Tájékoztató

Alapítványunk célja, hogy hátrányos helyzetű, illetve beteg gyermeket nevelő családoknak nyújtson támogatás orvosi kezelésben, vagy más sürgős helyzet megoldásában. Továbbá egészségügyi szervezeteknek, kórházaknak korszerűsítésben, műszerpark fejlesztésében igyekszünk segítségére lenni.

Kérjük támogatásuk felajánlásakor vegyék figyelembe céljainkat, és amennyiben egyetért velük, szívesen vesszük felajánlásukat. A felhasználók adományozása csak az ÁSZF elfogadásával válik érvényessé.

Szervezet:

Neve: Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány

Székhelye: 1193 Budapest, Csokonai u. 12-22.

Bankszámlaszám: 11996231-06428167-10000025

Telefonszám: +36 70 636 94 55

E-mai cím: info@virgoncalapitvany.com

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék

Hatósági végzésszám: AM 9019

Adószám: 18249437-1-43

ADOMÁNYGYŰJTÉS

Alapítványunk telemarketing és online marketing útján gyűjt adományokat. A támogatásokat készpénzben, banki utalással illetve bankkártyás fizetéssel fogadjuk.

A virgoncalapitvany.com/tamogatas oldalon lehetősége van online módon is adományozni bankkártyás fizetési lehetőséggel. A bankkártyás fizetés során megadott személyes adatokat az az OTP Mobil Kft. kezeli a hatályos szabályzatának megfelelően. Az Alapítvány az ezeken a felületeken megadott adatok kezeléséért nem vállal felelősséget. Az adománygyűjtés során az Alapítvány birtokába kerülő adatokra a törvényi szabályozásnak megfelelő adatvédelmi jogszabályok az irányadóak.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adományozó által önkéntesen megadott adatokat az Alapítvány addig jogosult kezelni, amíg a szervezet által biztosított adattörlési lehetőséggel az adományozó felhasználó nem él. (Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az Alapítvány a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

Az adományozó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a info@virgoncalapitvany.com címre kell eljuttatni. Az Alapítvány a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A FELHASZNÁLÓK JOGAI SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a info@virgoncalapitvany.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.) További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat a info@virgoncalapitvany.com e-mail címen.

Panaszkezelés:

Esetleges panaszaival írásban, postai úton vagy e-mailben fordulhat hozzánk. Panaszát kivizsgáljuk és annak eredményéről írásban 30 napon belül tájékoztatjuk.

Önnek lehetősége van vitás helyzetben a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulni.

Elérhetősége:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail:nfh@nfh.hu